Bärfabrik i världsklass för bär av högsta kvalitet

Blåtand för bärrensningstraditionen vidare i Stöde där den funnits sedan 1940-talet. I dag är Blåtands bärrenseri ett av de finaste i världen och rensar många tusen ton varje år.

En komplett högteknologisk rensningsanläggning borgar för hög kvalitet, god livsmedelssäkerhet och hantering av stora mängder bär. Här rensar och förpackar Blåtand många tusen ton bär varje år och levererar till kunder i Sverige och runt om i världen. Processen föregås av snabbinfrysning av färska bär i snabbinfrysningsrum och fryslagring vid -22° C.

Rensningsanläggning

Mekanisk rensning och kamerasortering av bär

Bären rensas i frusen form i en femtio meter lång processlinje. I första steget sker mekanisk rensning där orenheter som barr och löv avskiljs. För att behålla kylan går bären igenom en flowfrys vid -30° C. Därefter sker kamerasortering i en unik tvåstegsanläggning där bär och orenheter med ej godkänd färg och form sorteras bort.

Efterkontroll i tre steg.

Efterkontroll av kvalitet och orenheter sker i tre steg: okulär besiktning, röntgenkontroll och metalldetektion.

Automatisk förpackningslinje.

I en automatisk förpackningslinje sker förpackning av bären i säckar
om 25 kilo. Säckarna märks och palleteras automatiskt med robot på pall (600–1 000 kg), därefter transporteras bären med automatik in i frysen. Nu är produkten färdig att levereras till kund.

Linjen är konstruerad för att behandla bären så skonsamt som möjligt och säkerställa en god livsmedelssäkerhet. Det är med stolthet vi levererar frusna bär av högsta kvalitet till kunder i hela världen.

Packrobot

Blåtand investerar i ny avancerad optisk rensteknik under 2016/2017

För att ytterligare höja effektiviteten och noggrannheten vid rensning av bär så har vi under 2016 / 2017 investerat i en ny avancerad optisk rensteknik.

Detta har nu inneburit att Blåtand kan leverera bär med ännu större renhet än tidigare till våra kunder.

Investeringen har varit delfinansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Europeiska jordbruksfonden för landbygdsutveckling.