Kvalitetssäkring tryggar hög livsmedelssäkerhet hos Blåtand

Blåtand har kvalitetssäkrad livsmedelshantering och certifiering enligt ISO 22000:2005.
Vi uppfyller kraven för ekologisk produktion och KRAV.

Med högt ställda krav på kvalitet kontrollerar vi hela produktionskedjan från buske till kund i samarbete med våra leverantörer. Blåtand har kvalitetssäkrad livsmedelshantering med branschspecifika certifieringar.

Certifiering intygar hög livsmedelssäkerhet

Certifieringen ISO 22000:2005 intygar att Blåtand har hög livsmedelssäkerhet. Bedömningen görs utifrån kriterierna förvaring, nedfrysning, sortering och paketering av bär samt tillverkning av sylt och beredningar.

Ekologisk produktion och KRAV-certifiering

Blåtand uppfyller riktlinjerna för ekologisk produktion och innehar certifikat enligt Rådets förordning för ekologisk produktion
(EG) nr 834/2007. Certifikatet omfattar rensning av bär och fryslager.

Blåtand uppfyller även riktlinjerna för KRAV-certifierad produktion med certifikat som omfattar hantering (mottagning, infrysning, rensning, paketering) av vildväxande och odlade bär samt tillverkning av sylt.

Riktlinjer för inköp av vilda bär

Vi samarbetar endast med leverantörer som agerar i enlighet med svensk lag, följer myndigheters regler och rekommendationer samt följer den sociala koden ”Riktlinjer för ansvarsfulla bäruppköp” utfärdad av svensk dagligvaruhandel och livsmedelsföretagen.