Blåtands kvalitetspolicy och miljöpolicy

Blåtands verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet och vårt miljöarbete är viktigt för företagets långsiktiga lönsamhet. Ta del av företagets kvalitetspolicy och miljöpolicy.

Kvalitetspolicy

Blåtands kvalitetspolicy omfattar livsmedelssäkerhet och livsmedelslag, kvalitetssäkring, service, medarbetarnas delaktighet samt utveckling av verksamheten.

Miljöpolicy

Blåtands miljöpolicy omfattar förebyggande av föroreningar, laguppfyllnad på miljöområdet, minskad miljöpåverkan och ständig förbättring.

Blåtands riktlinjer för uppköp av vilda bär i Sverige

Blåtands uppköp av vilda bär i Sverige sker i enlighet med svensk lagstiftning, myndighetsregler, Blåtands egna riktlinjer och rekommendationer från branschorganisationerna Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen. Se mer detaljerad information i våra riktlinjer för uppköp av vilda bär i Sverige.